top of page

תאונות דרכים

 

פיצויים בגין נזקי גוף

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נועד להסדיר את הפיצויים המגיעים לאלה אשר נפגעו בתאונת דרכים כמשמעותה בחוק.

החוק מטיל וקובע אחריות מוחלטת, קרי כל נפגע בתאונה, בין אם הוא נוסע, נהג או הולך רגל, זכאי לפיצוי ללא קשר לשאלה מי אשם בתאונה.

 

בחוק קיימות הגדרות לפיהן נקבע מהי תאונת דרכים,  מי זכאי לפיצוי בגין פגיעה בתאונה, על מי מוטל החיוב בפיצוי הנפגע, אופן חישוב הפיצויים, וסדרי הדין בדיון בתביעה.

למשרדנו עיסוק רב בתחום זה, בייצוג נפגעים רבים אשר סבלו מפגיעות כתוצאה מתאונת דרכים, מהקלות ביותר ועד הקשות שבהן.

 

ייצוג נפגעים כתוצאה מתאונת דרכים מצריך מומחיות מיוחדת וניסיון רב בהשגת הפיצויים האופטימאליים עבור הנפגע, פיצויים אשר יאפשרו לו המשך הליך שיקום, השגת איכות חיים מרבית, והמשך קיום בכבוד.

bottom of page