top of page

דיני תאגידים

 ליווי ויעוץ משפטי מסחרי 

במשרדנו ניתן שירות וליווי משפטי שוטף לחברות ועסקים בכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי בכל הקשור להתנהלות היומיומית מול ספקים, נותני שירות, לקוחות וכל גורם אחר בהתאם לצרכי החברה.

 

כמו כן, ניתן ייעוץ משפטי ללקוחות המשרד משלב היזמות הראשוני של העסק/חברה עוד טרם רישום העסק/חברה במרשם הרלוונטי, לרבות:

 

- הסכמים בתחום העסקי והסכמי זכיינות;

 

- הסכמי יסוד שותפות;

 

- הסכמים בין בעלי מניות;

 

- הסכם סודיות;

 

- הסכם מכירת עסק;

 

- הסכם מייסדים להקמת חברה;

 

- הסכמי ספק מול לקוח;

 

- הסכמים על פי דרישה וצרכי הלקוח;

 

- חוזים והסכמים;

 

רישום חברה ברשם החברות, ניסוח ועריכת מסמכי יסוד, הסכמי שותפות, עריכת כל המסמכים הנדרשים לתחילת פעילות מסחרית של העסק/החברה תוך ליווי בכל שלב משלבי הטיפול המשפטי.

 

עורך דין לדיני תאגידים וחברות, הינו עורך דין אשר מייעץ לחברות במישורים רבים ונרחבים, שכן לחברה ישנה קשת רחבה של נושאים בהם היא זקוקה לייעוץ וליווי של עורך דין חברות, הן בפן העסקי והן בפן המשפטי לגבי התקשרויות עם צדדים שלישיים, חוזים מול חברות אחרות, מול בנקים, מול לקוחותיה וספקיה, חוזים לרכישת או השכרת נכס, חוזי עבודה, מיזוגים, פירוק חברות, הרמת מסך, שיקולי מס, כמו כן חברות מתמודדות לא אחת עם תביעות משפטיות שונות הן כאלה שהיא יוזמת את הגשתן והן כאלה המוגשות כנגדה, הליכי גביית חובות, ליווי ויעוץ שוטף ועוד.
 

בנוסף, ישנן פרוצדורות רבות אותן חברה צריכה למלא הן בשלב הקמתה והן במהלך חייה כאשר קיימות חובות דיווח שונות, עמידה בדרישות החוק ודרישות רשם החברות.
 

ככל שההכשרה של עורך דין חברות וניסיונו הן האקדמאי והן הפרקטי בייצוג חברות עשיר יותר, כך הדבר יטיב עם החברה אותה הוא מייצג, שכן מטרתו ועבודתו היא להיות מסוגל ללוות תהליכים מגוונים מאד הקשורים למגזר העסקי ולתת מענה בקשת רחבה של נושאים בהם חברות נתקלות רבות.
 

חשוב להבהיר בכל הנוגע לתחום החברות ולתחום המסחרי, כי לפרטים הקטנים ישנה חשיבות רבה, שכן לעיתים אלה מהווים את אבני היסוד לבניית החברה, לחוסנה ולדרך התנהלותה ועל כן ישנה חשיבות רבה בשימת דגש על כל פרט, בהכרת צרכי החברה אותה עו"ד חברות מייצג הן ברמת צרכיה ומטרותיה והן ברמת מסוגלותה לעמוד בדרישות שונות המופנות אליה הן מטעם צדדים שלישיים, הן מטעם לקוחותיה והן מטעם דרישות החוק.

 

חשיבות עורך דין לדיני חברות
 

ישנה חשיבות רבה לכך שלעורך דין חברות יהיה ידע והכשרה מעמיקה בניואנסים משפטיים עסקיים רלוונטיים, ולמעלה מכך, עליו להיות בעל ניסיון מעשי בשטח, שכן מדובר על תחום מסועף במיוחד בעולם המשפטי. על עורך דין חברות להיות בקיא בתחומים רבים ומגוונים לתת הכוונה ולהתוות דרך התנהלות משפטית תקינה ומסודרת.

במידה ואתם עומדים בפני תהליכים מסחריים שונים, לקראת הקמת חברה או מנהלים חברה קיימת, היוועצות בעורך דין חברות הינה בעלת חשיבות רבה ולעתים מכריעה לשם קבלת התמונה המלאה ושקילת השיקולים הרלוונטיים לעומקם תוך הקטנת סיכונים כאשר עו"ד חברות ידאג לאינטרסים שלכם ויתאים את הסיטואציה המשפטית למטרות ולצרכי החברה ככל הניתן תוך שקיפות ומקצועיות.
 

הכוונה וייצוג שוטף יוכלו לחסוך לא רק עלויות של כסף וזמן, אלא אף יבטיחו, כי החברה תתנהל על הצד הטוב ביותר ברמה החוקית והמשפטית מה שימקסם באופן רב את התנהלותה ותדמיתה וכפועל יוצא את רווחיה ויקטין את סיכוניה לטעויות וחשיפה לתביעות. הקפידו לערב עו"ד חברות כבר בשלבים הראשוניים של כל תהליך על מנת למנוע "הפתעות" וחוסר נעימות עתידי.

משרדינו בעל ניסיון עשיר בייצוג חברות ועסקים וישמח לעמוד לרשותכם.

 

bottom of page