top of page

צוואות וירושות

 

עריכת צוואות

בקשות לקיום צווי ירושה/צוואה

ניהול עזבונות

במסגרת השירותים הניתנים במשרד ניתן לקבל שירותים הנוגעים לדיני משפחה וירושה:

- ניסוח ועריכת צוואות;

 

- צוואות הדדיות;
 

- קיום צווי ירושה;
 

- צווי קיום צוואה;
 

- טיפול וחלוקת ירושות ניהול עיזבונות;

 

ניהול עיזבונות הינו נושא אשר קיימת בו רגישות רבה, היות ומעורבים בו , בין היתר, נושאים משפחתיים כלכליים.
 

 

החלטה על כתיבת צוואה הינה החלטה בעלת משמעות רבה,  אשר מגיעה בדרך כלל אחרי מחשבה ולבטים רבים. עצם המחשבה על הצורך בכתיבת צוואה יכולה להיות החלטה קשה, מורכבת, אשר מביאה אדם לחשוב על יום מותו ובכך הופכת להיות לעיתים החלטה קשה בעלת מעמסה נפשית.

 

חשוב להבין ולזכור, כי בעולם המודרני, כתיבת צוואה הינה דבר מקובל ונפוץ, כאשר אדם או לעיתים בני זוג במשותף מבקשים להסדיר את חלוקת הרכוש והזכויות שלהם בין קרוביהם על פי חלוקה שכותב הצוואה קובע באופן חופשי, עצמאי ובלעדי ללא כל התערבות, השפעה או לחץ מכל סוג.
 

דרך ואופן כתיבת צוואה, אשר נראית לכאורה כמשימה פשוטה, הינה משימה חשובה וקריטית עניינים הדרושים הבהרות ואי הבנות עלולים להביא למצב שבו בעצם הצוואה תהיה חסרת משמעות או תוקף ועל כן, חשיבות רבה שעורך דין צוואות ידאג לכתוב את הצוואה באופן מקצועי וחוקי.
 

תחום הצוואות דורש קיום תנאים מסוימים לכן בפועל במקרים רבים, סביב צוואות עולות סוגיות ובעיות שונות המחייבות נוכחותו של עורך דין צוואות על מנת לוודא שהצוואה נעשית כדין, והיא ממלאת אחר דרישות החוק. באמצעות עריכת צוואה, יוכל האדם להביע את רצונו בדבר נכסיו וזכויותיו באופן פרטי, ללא כל לחץ, ללא כל צורך במתן הסברים או נימוקים ובמידה והתהליך נעשה בעזרתו של עורך דין צוואות, הרי שהתהליך נעשה בצורה מקצועית וברורה ובכך למעשה התהליך מתייעל, מתקצר ובסופו של דבר בקשתו של המוריש תתממש בצורה היעילה ביותר.

 

היתרונות בשירותי עו"ד צוואות:
 

במידה ועריכת צוואה נעשית שלא על פי דרישות החוק, הרי שהוצאתה לפועל הופכת להיות משימה קשה ולעיתים אף בלתי אפשרית, דבר אשר עלול להוביל לטרחה רבה, בזבוז זמן וכסף רב וכמובן עוגמת נפש ועל כן החשיבות לערוך צוואה מול עורך דין צוואות, אשר יבטיח כי הרצון של המוריש ימומש.

ישנם מקרים בהם צוואה שנערכה, לכאורה כחוק עלולה להיתפס כלא תקפה, כך למשל במקרים בהם אדם עורך צוואה במצב בו הוא אינו צלול בדעתו, אדם המצוי במצב רפואי קשה כאשר שיקול הדעת שלו נפגע, כאשר אדם כתוב צוואה תחת לחץ או השפעה על ידי אחר בחוסר תום לב ולכן ישנה חשיבות רבה לערוך צוואה מול עורך דין צוואות, אשר זה יבטיח את כתיבת הצוואה כדין וימנע מצב שבו עלולות להתעורר שאלות בדבר דרך כתיבת הצוואה ותוקפה המשפטי.

על מנת לחסוך אי הבנות ומצבים שיעוררו אי נעימויות בעתיד, מומלץ לערוך צוואה מבעוד מועד בעזרת עו"ד צוואות על מנת להבטיח, כי עריכת הצוואה נעשית בצורה חוקית וללא רבב כך שבבוא העת, מימוש הצוואה יעשה בצורה מהירה, יעילה וחשוב מכל, תשקף את רצונו המלא של המוריש.

לעיתים, בני זוג בוחרים לערוך צוואות הדדיות, משמעות הדבר שאלה קובעים כי במות אחד מהם כל רכושו וזכויותיו יעברו לבן הזוג ובמות שניהם הרכוש והזכויות יועברו ליקיריהם כפי שאלו בוחרים וקובעם במשותף כאשר האמור לעיל לעניין חשיבותה של עריכת צוואה כדין, במקצועיות ובהתאם לדרישות החוק חל על צוואות הדדיות אף באופן מוגבר ונוכחותו של עורך דין צוואות הינה חשובה מהן כמותה להבטחת קיום הוראות החוק, הגשמת הצוואה ללא ספקות או אי הבנות וקיומה היעיל והמלא.
 

אם אתם מעוניינים בכתיבת צוואה, פנו אלינו ומשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם בכתיבת הצוואה והתאמתה לרצונותיכם ולדרישות החוק.

bottom of page