top of page

הוצאה לפועל

הגנה על חייבים, חייב מוגבל, איחוד תיקים וביטולי הגבלות.

 

גביית חובות, נקיטת הליכים ביצוע עיקולים ומימוש.

זוכים בהוצאה לפועל - גבייה משפטית של חובות כספיים:
 

במשרדנו פועלת מחלקת גבייה משפטית והוצאה לפועל המנוהלת ע"י עורכי הדין ופקידי עזר משפטיים, המטפלים ביעילות בתיקי גבייה מורכבים.
כמו גם מערכת מחשוב מתקדמת המקושרת באופן מקוון למערכות המחשוב של בתי המשפט ולשכת ההוצאה לפועל לשם יעילות הטיפול בכל תיק ותיק.

 

תיקי הגבייה עוברים בחינה מדוקדקת לגבי דרך הטיפול בחוב על מנת לייעל את ההליך בו יש לנקוט לשם גבייתו.
כל זאת, בהתאם לסוג החוב, סכומו, אופי החייב והליכי ההתדיינות הצפויים. מחלקת ההוצל"פ תנקוט במגוון ההליכים המשפטיים העומדים לרשותה, למיצוי הסעדים הדרושים כגון: בקשות מידע, צווי מניעה, צווי הגבלה, עיקולים ובהם עיקולים אצל צד ג', כינוס נכסים, עיכובי יציאה מהארץ צווי הבאה ומאסר.
כל אלו במטרה להבטיח את גביית החוב עבור הלקוח.

ניסוח ומשלוח מכתבי התראה, תיאום חקירות, הכנת תביעות, פתיחת תיקים, ביצוע מסירות משפטיות, גביית הסכומים ומעקב אחר התשלומים וההסדרים מול חייבים.
 המשרד משתמש בשירותי שליחויות, המבצעים מסירות של מסמכי בי – דין בכל חלקי הארץ ובכל המגזרים.

במקביל, המשרד נעזר בשירותי חוקרים פרטיים מקצועיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים לשם איתור ותפיסת רכבים, פינוי נכסים, הוצאת מעוקלים מבתי החייבים ועסקיהם.
הטיפול בתיקים נעשה באופן פרטני ומדוקדק בכל התהליכים הנדרשים לשם ייעול הגבייה וכמו כן, ללקוח נמסר דיווח באופן שוטף בנוגע להליכים שננקטו.


 

חייבים בהוצאה לפועל:
 

על חייב הנרדף במסגרת הוצאה לפועל מוטלים הרבה מאוד לחצים ופחדים הנובעים בין היתר מן ההליכים המבוצעים נגדו כגון עיקולים בבית ובעסק, עיקולי חשבונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים נוספים, צווי הבאה המבוצעים על ידי משטרת ישראל, הגבלות רישיון הנהיגה שברשותו, הגבלה מלהחזיק דרכון, הגבלה מלהשתמש בכרטיסי אשראי ועוד סנקציות שיש בהם כדי לפגוע בזכויותיו אשר לעיתים הופכות את חייו לסיוט מתמשך.

לאדם אשר הוטל עליו לשלם את החוב בלשכת ההוצאה לפועל מגוון דרכים להסדיר את החוב אף אם אין ביכולתו לשלמו במלואו.

חשוב מאוד שלא להתעלם מהתיק שנפתח כנגד החייב בהוצאה לפועל, אלא להגיע להסדר בהתאם ליכולת ובכך להימנע מהליכי גבייה פוגעניים.

לעיתים קרובות, אותם אלה שנפתח כנגדם תיק בהוצאה לפועל אינם חייבים כלל לשלם את החוב הנדרש מהם, אך נמנעים מלהתמודד עם הבעיה באופן וגורמים לבעיה שניתן לפתרה בקלות יחסית, להפוך עם הזמן מורכבת יותר.

השירותים המוצעים במשרדנו הינם פתרון מעשי בכל הסוגיות הקיימות בדיני ההוצאה לפועל. המשרד עוסק בייצוג לקוחות בתיקי הוצאה לפועל, הן כחייבים והן כזוכים.
 

איזה הליכים מתנהלים בהוצאה לפועל?
 

תיק המתנהל בלשכת הוצאה לפועל מורכב משני צדדים: מחד, הזוכה או הזוכים, ומנגד, החייב או החייבים.

רוב תיקי ההוצאה לפועל – עניינם בחוב כספי (אם כי לא רק), וגם בחובות כאלה נמצא תיקים שונים, כגון: תיקים שנפתחו לביצוע פסק דין, תיקים שנפתחו בגין חוב משכנתא, תיקים שנפתחו בגין שיקים שחוללו ועוד.

כיום ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל גם על מנת להגיש תביעות על סכומים נמוכים (עד 50,000 ₪), הנקראות "תביעות על סכום קצוב", ולעיתים יש בהגשת תביעה במסלול זה חיסכון זמן שיפוטי יקר. המדובר בתביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, ושיש עליה ראיה בכתב, או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

 

בנסיבות המתאימות נבחר הגשת תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, במקום הגשת תביעה בבית המשפט. יש כמובן, לשקול את היתרונות והחסרונות של כל הליך, ולהחליט בהתאם לנסיבות.
 

מה קורה כשנפתח תיק הוצאה לפועל?
 

עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל על ידי הגשת "בקשת ביצוע" באחת מלשכות ההוצאה לפועל, נשלחת לחייב "אזהרה" על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל, בה כתוב שעל החייב למלא אחר פסק-הדין, או לשלם את החוב הפסוק בשיעורים שנקבעו בהוראת התשלום או להגיש בקשה למתן צו תשלומים, והכל תוך 20 - 30 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב.

זהו השלב שבו מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין העוסק בתחום ההוצאה לפועל.

 

לרשות האכיפה והגביה יש לא מעט אמצעים לבחינת מצבו הכלכלי האמתי של החייב, וכן ברוב הבקשות לתשלום החוב לשיעורין, כמו למשל בבקשה למתן צו תשלומים, החייב צריך לפרט בפני רשם ההוצאה לפועל בהצהרה מנומקת, הנתמכת במסמכים, את מצבו הכלכלי ואת יכולתו לשלם את החוב בתיק ההוצאה לפועל, ועליו לכלול פרטי נכסים שבבעלותו, ההכנסות והחובות שלו ושל בן/ת זוגו, של ילדיו הקטינים, ושל ילדיו הבוגרים הגרים עמו, ופרטים נוספים שונים. כמו כן על החייב להגיש כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים בדבר כתובתו, נכסיו, גובה הכנסתו וכדומה.
 

מה יכול לעשות הזוכה כנגד החייב?
 

בפני הזוכה עומדות דרכים שונות בהוצאה לפועל לפעול כנגד חייב המתחמק מתשלום חובו.

יש לבחור את הדרכים היעילות והמהירות ביותר עבור הזוכה להשיג את התוצאה הטובה ביותר. המחוקק נתן בידי הזוכה אמצעים לא מעטים על מנת לגבות את החוב המגיע לו מהחייב, הן ברמת המידע אודות נכסי החייב אצל גורמים שונים, והן ברמת הגבייה בפועל.

כך לדוגמא, ניתן לפעול בהליכי עיקול, ואפילו עיקול נכסים אצל צד שלישי, לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ בתנאים מסוימים, הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי ושיקים, עיקול מיטלטלין, ומקרקעין, ועוד בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. פעולה מהירה ונחושה מצד הזוכה חשובה ביותר בניהול תיקי הוצאה לפועל, ועשויות להניב תוצאות מצוינות עבור הזוכה.

האם יש לחייב מה לעשות כשנפתח תיק הוצאה לפועל?

חוק ההוצאה לפועל והתקנות שהותקנו מכוחו מעניקים גם זכויות לחייבים בהוצאה לפועל, וחשוב מאוד להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום כדי למצות את מלוא הזכויות המגיעות. לדוגמא, חייב הטוען ששילם את הסכום שנפסק לחובתו בפסק הדין שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל, או שאינו אמור למלא אחר פסק הדין מסיבות כאלו או אחרות, רשאי להגיש בקשה בטענת "פרעתי", במסגרתה יהא עליו להוכיח את טענתו, ורשם ההוצאה לפועל יקבע באם מילא ובאיזו מידה אחר פסק הדין. במקביל, ועל מנת שלא ייגרם בינתיים נזק כלשהו לחייב ניתן לבקש עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל, ורשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיכוב הליכים. דוגמא נוספת היא הגשת בקשה למתן צו תשלומים בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב. כאמור, יש לצרף לבקשה זו הצהרה מתאימה בדבר הנכסים וההכנסות של החייב. עוד דוגמא היא כאשר יש לחייב מספר תיקי הוצאה לפועל התלויים ועומדים נגדו. במקרה כזה החייב רשאי לבקש את איחודם של כל התיקים, תוך תשלום החוב כולו לשיעורין.
 

מה היתרון של משרדנו בתחום ההוצאה לפועל?
 

משרד עו"ד טרכטר, תפילין ושות' הינו בעל ניסיון בטיפול בתיקי הוצאה לפועל, הן כב"כ חייבים והן כב"כ זוכים.

 

בתיקי הוצאה לפועל יש יתרון רב בהבנת המצב הכלכלי של הלקוח והתאמת המענה המשפטי המתאים ללקוח הספציפי ולמטרותיו. תיק הוצאה לפועל יש לנהל בחוכמה, ביעילות ובשיקול דעת. מהצד האחד, להיות ערים לזכויות הזוכים, ומהצד השני להגנה שמעניק החוק לחייבים, והכל בהתאם למטרותיו של הלקוח.

  

התקשר/י עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך.

bottom of page